"Türkiye İYİ Olacak"
Milletvekilleri

 Mehmet Metanet  ÇULHAOĞLU

Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 28 Şubat 1954 - Adana 
Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Yüksek Lisans
Mesleği / Sanatı : Diş Hekimi
Görevi : Adana Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi

 İsmail KONCUK

İsmail KONCUK

Doğum Tarihi - Yeri : 24 Mayıs 1959 - Adana 
Öğrenim Durumu : Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Yabancı Diller Yüksek Okulu
Mesleği / Sanatı : Öğretmen, Sendikacı
Görevi : Adana Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi

Av. Ayhan EREL

Av. Ayhan EREL

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ocak 1957 - Aksaray 
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Avukat
Görevi : Aksaray Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi

 Koray AYDIN

Koray AYDIN

Doğum Tarihi - Yeri : 5 Kasım 1955 - Trabzon 
Öğrenim Durumu : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği
Mesleği / Sanatı : Makine Mühendisi, Eski Bakan
Görevi : Ankara Milletvekili

 İbrahim Halil ORAL

İbrahim Halil ORAL

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Şubat 1958 - Bitlis 
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Eğitimci, İlahiyatçı
Görevi : Ankara Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi

Dr. Şenol SUNAT

Dr. Şenol SUNAT

Doğum Tarihi - Yeri : 2 Ekim 1956 - Manisa 
Öğrenim Durumu : Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü, Gazi Üniversitesi, Bitki Sitogenetiği Doktora
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Ankara Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi

 Durmuş YILMAZ

Durmuş YILMAZ

Doğum Tarihi - Yeri : 23 Mart 1947 - Uşak 
Öğrenim Durumu : Londra City Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Mesleği / Sanatı : Ekonomist, Merkez Bankası Eski Başkanı
Görevi : Ankara Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. Ayhan ALTINTAŞ

Prof. Dr. Ayhan ALTINTAŞ

Doğum Tarihi - Yeri : 1958 - Yozgat 
Öğrenim Durumu : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Ankara Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi

Av. Hasan SUBAŞI

Av. Hasan SUBAŞI

Doğum Tarihi - Yeri : 1950 - Antalya 
Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Avukat, Eski Belediye Başkanı
Görevi : Antalya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi

Av. Feridun BAHŞİ

Av. Feridun BAHŞİ

Doğum Tarihi - Yeri : 2 Ocak 1959 - Antalya 
Öğrenim Durumu : İstanbul Ünivertesi, Hukuk Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Emekli Hakim
Görevi : Antalya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi

Dr. Tuba VURAL ÇOKAL

Dr. Tuba VURAL ÇOKAL

Doğum Tarihi - Yeri : 1973 - Antalya 
Öğrenim Durumu : Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Doktor
Görevi : Antalya Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi

 Aydın Adnan SEZGİN

Aydın Adnan SEZGİN

Doğum Tarihi - Yeri : 13 Temmuz 1956 - Aydın 
Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, Paris Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi, Yüksek Lisans 
Mesleği / Sanatı : Emekli Büyükelçi
Görevi : Aydın Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi

 İsmail OK

İsmail OK

Doğum Tarihi - Yeri : 7 Ağustos 1954 - Balıkesir 
Öğrenim Durumu : Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kimya Bölümü
Mesleği / Sanatı : Eğitimci, Eski Belediye Başkanı
Görevi : Balıkesir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi

 Ahmet Kamil EROZAN

Ahmet Kamil EROZAN

Doğum Tarihi - Yeri : 14 Mart 1950 - Bursa 
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararsı İlişkiler 
Mesleği / Sanatı : Emekli Büyükelçi
Görevi : Bursa Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. İsmail  TATLIOĞLU

Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1960 - Bursa 
Öğrenim Durumu : Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Bursa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

 Yasin ÖZTÜRK

Yasin ÖZTÜRK

Doğum Tarihi - Yeri : 5 Ekim 1972 - Denizli 
Öğrenim Durumu : Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Mesleği / Sanatı : Makine Mühendisi
Görevi : Denizli Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi

 Orhan ÇAKIRLAR

Orhan ÇAKIRLAR

Doğum Tarihi - Yeri : 1954 - Edirne 
Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Üst Düzey Yönetici
Görevi : Edirne Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı

 Naci CİNİSLİ

Naci CİNİSLİ

Doğum Tarihi - Yeri : 28 Mayıs 1969 - İstanbul 
Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, İngilizce İşletme Bölümü
Mesleği / Sanatı : İşletmeci
Görevi : Erzurum Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

 Arslan  KABUKÇUOĞLU

Arslan KABUKÇUOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1957 - Nevşehir 
Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Doktor
Görevi : Eskişehir Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. İmam Hüseyin FİLİZ

Prof. Dr. İmam Hüseyin FİLİZ

Doğum Tarihi - Yeri : 1950 - Gaziantep 
Öğrenim Durumu : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Gaziantep Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi

Dr. Aylin CESUR

Dr. Aylin CESUR

Doğum Tarihi - Yeri : 1973 - Eskişehir 
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Doktor
Görevi : Isparta Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi ve Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi

 Hayrettin NUHOĞLU

Hayrettin NUHOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 25 Temmuz 1953 - Trabzon 
Öğrenim Durumu : Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Devlet Mimar Mühendis Akademisi, İstanbul İşletme Fakültesi
Mesleği / Sanatı : İnşaat Mühendisi, İşletme Uzmanı 
Görevi : İstanbul Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ

Doğum Tarihi - Yeri : 3 Mart 1961 - Tokyo 
Öğrenim Durumu : Ludwig Maximilians Üniversitesi, Siyasal Bilgiler, Felsefe ve iktisat Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi

 Ahmet ÇELİK

Ahmet ÇELİK

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Temmuz 1957 - Ağrı 
Öğrenim Durumu : Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Bölümü
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi

 Ümit BEYAZ

Ümit BEYAZ

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ekim 1971 - Gümüşhane 
Öğrenim Durumu : Lise 
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. Abdul  Ahat ANDİCAN

Prof. Dr. Abdul Ahat ANDİCAN

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Nisan 1950 - Afganistan 
Öğrenim Durumu : İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi, Eski Bakan
Görevi : İstanbul Milletvekili ve Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Üyesi

 Yavuz AĞIRALİOĞLU

Yavuz AĞIRALİOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1972 - Trabzon 
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili

Dr. Aytun ÇIRAY

Dr. Aytun ÇIRAY

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Ocak 1957 - İzmir 
Öğrenim Durumu : Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Mesleği / Sanatı : Doktor
Görevi : İzmir Milletvekili ve Dilekçe Komisyonu Üyesi

 Dursun Müsavat DERVİŞOĞLU

Dursun Müsavat DERVİŞOĞLU

Doğum Tarihi - Yeri : 1 Şubat 1960 - Ankara 
Öğrenim Durumu : Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Mesleği / Sanatı : İşletmeci
Görevi : İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi

 Dursun ATAŞ

Dursun ATAŞ

Doğum Tarihi - Yeri : 1966 - Kayseri 
Öğrenim Durumu : Hava Teknik Okulu
Mesleği / Sanatı : Emekli Hava Astsubayı, Eski Belediye Başkanı
Görevi : Kayseri Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi

 Lütfü TÜRKKAN

Lütfü TÜRKKAN

Doğum Tarihi - Yeri : 5 Şubat 1959 - Üsküp/Makedonya 
Öğrenim Durumu : Makedonya Goce Delcev Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans 
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : Kocaeli Milletvekili, TBMM Grup Başkan Vekili ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

 Fahrettin YOKUŞ

Fahrettin YOKUŞ

Doğum Tarihi - Yeri : 1958 - Konya 
Öğrenim Durumu : Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İş idaresi Bölümü
Mesleği / Sanatı : Ekonomi Bakanlığı Eski Bakan Müşaviri
Görevi : Konya Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi

 Zeki Hakan SIDALI

Zeki Hakan SIDALI

Doğum Tarihi - Yeri : 25 Mart 1969 - Mersin 
Öğrenim Durumu : Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : Mersin Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi

 Behiç ÇELİK

Behiç ÇELİK

Doğum Tarihi - Yeri : 18 Şubat 1955 - Mersin 
Öğrenim Durumu : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Yüksek Lisans 
Mesleği / Sanatı : Emekli Vali
Görevi : Mersin Milletvekili ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi

Prof. Dr. Metin ERGUN

Prof. Dr. Metin ERGUN

Doğum Tarihi - Yeri : 23 Şubat 1963 - Muğla 
Öğrenim Durumu : Selçuk Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Doktora
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Muğla Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi

 Ümit DİKBAYIR

Ümit DİKBAYIR

Doğum Tarihi - Yeri : 15 Ağustos 1968 - Sakarya 
Öğrenim Durumu : Lise Mezunu
Mesleği / Sanatı : Sanayici, İş Adamı
Görevi : Sakarya Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi

 Bedri  YAŞAR

Bedri YAŞAR

Doğum Tarihi - Yeri : 12 Şubat 1963 - Gümüşhane 
Öğrenim Durumu : Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Mesleği / Sanatı : İnşaat Mühendisi 
Görevi : Samsun Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi

 Enez  KAPLAN

Enez KAPLAN

Doğum Tarihi - Yeri : 2 Şubat 1962 - Tekirdağ 
Öğrenim Durumu : Lise Mezunu
Mesleği / Sanatı : İş Adamı
Görevi : Tekirdağ Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi

Dr. Hüseyin ÖRS

Dr. Hüseyin ÖRS

Doğum Tarihi - Yeri : 1964 - Trabzon 
Öğrenim Durumu : KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Doktora
Mesleği / Sanatı : Öğretim Üyesi
Görevi : Trabzon Milletvekili ve M

Genel Başkan'ın Mesajı
Etkinlik Rehberi

İYİ PARTİ Osmangazi İlçe Başkanlığı
Aktarhüssam Mah. 1.Değirmen Sok. No:9/B
Osmangazi / BURSA
Telefon : 0224 661 16 01
E-Posta : info@iyipartiosmangazi.org
İlçe Başkanı
Başkanın Kaleminden
İlçe Başkanlık Divanı
İlçe Yönetim Kurulu
İlçe Gençlik Kolları
Osmangazi İlçe Çalışmaları
Osmangazi Basın Yansımaları
Genel Merkezden Haberler
Bursa İl Başkanlığı Haberleri
Teşkilat Çalışma ve Videolar
Genel Başkan
Başkanlık Divanı
Genel İdare Kurulu
Merkez Disiplin Kurulu
Kurucular Kurulu
Tüm hakları saklı tutulmuştur.
Copyright © 2018